Lög Ungra athafnakvenna

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi 28.09.15. Síðast breytt á aðalfundi 28.05.19.

 • 1. gr.

  Félagið það, er lög þessi varða, heitir Ungar athafnakonur. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík.

 • 2. gr.

  Tilgangur félagsins er að efla ungar konur, auka vitund um hlutverk kvenna og karla í atvinnulífinu ogstuðla að bættu samfélagi þar sem konur og karlar standa jafnfætis og bjóðast sömu tækifæri.

 • 3. gr.

  Tilgangi sínum hyggst félagið ná með að skapa vettvang fyrir ungar konur sem virkir þær til að kynnast, fræðast og efla hvor aðra. Viðburðir á vegum félagsins endurspegla tilgang og markmið félagsins.

 • 4. gr.

  Aðild að félaginu geta átt allar þær konur sem hafa áhuga á atvinnulífinu, metnað fyrir starfsframa sínum og vilja skara framúr.

 • 5. gr.

  Aðalfund skal halda eigi síðar en 1. júní ár hvert og skal boða til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti. Heimilt er að boða til aðalfundar með tölvupósti. Í fundarboði skal óska eftir framboðum til stjórnar. Í fundarboði skal þess jafnframt getið ef lagðar verða fram lagabreytingar.

  Lögum félagsins verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Allar félagskonur geta lagt fram tillögur til lagabreytinga og skal þeim skilað eigi síðar en fyrir miðnætti tveimur dögum fyrir aðalfund.

  Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Einfaldur meirihluti mættra félagskvenna ræður úrslitum mála.

  Á aðalfundi skal m.a. taka fyrir eftirfarandi mál:
  1. Skýrsla stjórnar lögð fram
  2. Umræða um reikninga
  3. Lagabreytingar
  4. Önnur mál

 • 6. gr.

  Stjórn félagsins skal skipuð 5 eða 6 konum kjörnum til tveggja ára í senn. Stjórn félagsins skal tilnefna eina stjórnarkonu til að annast undirbúning og framkvæmd stjórnarkosningar.

  Framboð til stjórnar skulu hafa borist eigi síðar en fyrir miðnætti þremur dögum fyrir aðalfund.

  Kosningar til stjórnar er heimilt að viðhafa með skriflegum eða rafrænum hætti. Sé kosning með skriflegum hætti skal hún framkvæmd á aðalfundi. Sé kosning með rafrænum hætti skal henni lokið kl. 23 daginn áður en aðalfundur hefst.

 • 7. gr.

  Á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund skal stjórnin kjósa sér formann og varaformann úr hópi stjórnarkvenna. Stjórn félagsins fer með málefni þess milli aðalfunda. Hún skal koma saman til fundar eftir því sem þörf krefur og formaður ákveður.

  Gangi stjórnarkona úr stjórn áður en kjörtímabili hennar lýkur er stjórn heimilt að velja inn nýja stjórnarkonu sem situr þá í stjórn félagsins fram að næsta löglega aðalfundi.

  Stjórnarkona getur að hámarki setið samfellt í stjórn félagsins í tvö kjörtímabil í senn.

 • 8. gr.

  Stjórn félagsins setur reglur um árgjald félaga og leggur þær fyrir aðalfund til samþykktar. Félagsgjöld skulu innheimt árlega.

 • 9. gr.

  Rekstrarafgangi/hagnaði af starfsemi félagsins skal varið í starfsemi næsta árs.

 • 10. gr.

  Ákvörðun um slit félagsins skal taka á aðalfundi með einföldum meirihluta atkvæða.